Adatkezelési tájékoztató

Az Anna-Villa Szálloda Kft. vendégei számára.A teljes dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT lehetséges.A jelen dokumentum célja, hogy tájékoztatást nyújtson az Ön személyes adatainak az Anna-Villa Szálloda Kft. (székhely: 1161 Budapest, Budapesti út 20. B. épület, cégjegyzékszám:01-09-323856) általi kezeléséről a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) összhangban

Mely személyes adatai kerülnek kezelésre?

Az alábbi táblázat összefoglalja a kezelt személyes adatok körét, az adatkezelések célját, jogalapját és a személyes adatok kezelésének időtartamát.

Az adatkezelés célja A kezelt adatok köre Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama[1]
Az elszállásolásra irányuló szerződés teljesítése

(pl.: foglalások és megrendelések kezelése, az elszállásolásra, étkezésre és kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó szerződések megkötése és teljesítése)

Személyazonosító és kapcsolattartási adatok: (i) teljes név, (ii) állandó lakcím, és ha értelmezhető (iii) telefonszám, és (iv) e-mail cím

A tartózkodás céljára, illetve arra vonatkozó információ, hogy a vendégre gyógyfürdővel és szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos költségek nem terhelhetőek

 

Forgalmi rendszám (a hotel parkolóját igénybevevő vendégek esetén)

 

Az igénybe vett szolgáltatások köre, valamint a szolgáltatásokért való fizetés módja (nem készpénzes fizetés esetén a bankszámlaszám vagy a bankkártya adatai (kártyatulajdonos neve, kártya száma, érvényesség dátuma, biztonsági kód)

A hűségprogramban való tagságra vonatkozó adatok

 

Szerződés teljesítése

(GDPR 6. cikk b) pont)

Az elévülési idő (a szerződés megszűnésétől számított 5 év).
Híreket és kedvezményes ajánlatokat tartalmazó direkt marketing és reklám üzenetek küldése E-mail cím Hozzájárulás

(GDPR 6. cikk a) pont,

valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008 évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdése)

A hozzájárulás visszavonásáig.
Név és a tartózkodásra vonatkozó adatok Az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk f) pont)
Elégedettségi kérdőívek küldése és kiértékelése: annak felmérésére, hogy Ön mennyire elégedett a szolgáltatásainkkal és a szolgáltatásaink fejlesztése érdekében E-mail cím Hozzájárulás

(GDPR 6. cikk a) pont, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008 évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdése)

 

A hozzájárulás visszavonásáig.

 

A kérdőívekben szereplő személyes adatok Az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk f) pont)

 

Az Ön tiltakozásáig vagy a kérdőívek kiértékeléséig (legfeljebb a hotelben való tartózkodástól számított 1 hónap).
A törvényi kötelezettségeink teljesítése a bizonylatok kapcsán Az adómegállapításhoz szükséges, valamint a számlákban szereplő személyes adatok Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése

(GDPR 6. cikk c) pont),

valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Az adómegállapításhoz szükséges adatok esetén 5 év, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok esetén 8 év.
A helyi idegenforgalmi adó fizetési kötelezettségünk teljesítése Teljes név és lánykori név

Születési hely és idő

 

Állandó lakcím

Személyazonosító igazolvány vagy útlevél száma

Diákigazolvány száma (amennyiben rendelkezésre áll)

Tartózkodás célja

 

Aláírás

Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése

(GDPR 6. cikk c) pont),

valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat képviselő-testületének 38/2010. (XII.21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

5 év.
A harmadik országokból érkező vendégek nyilvántartására vonatkozó kötelezettség teljesítése (Vendégkönyv)

2019. szeptember 1-ig

Teljes név (és korábbi név)

Születési hely és idő

Nem

Anyja neve

Állampolgárság

Utazási okmány azonosító száma

Vízum vagy tartózkodási engedély száma

Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése

(GDPR 6. cikk c) pont),

valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény és az ennek végrehajtásáról szóló 114/2007. (V.24.) Korm. rendelet

A rögzítéstől számított 1 év
A vendégek nyilvántartására vonatkozó kötelezettség teljesítése

2019. szeptember 1-től

Teljes név (és korábbi név)

Születési hely és idő

Nem

Anyja neve

Állampolgárság

Utazási okmány azonosító száma

Érkezés és távozás napja

Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése

(GDPR 6. cikk c) pont),

valamint a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény

A rögzítéstől számított 1 év
Panaszkönyv vezetése Teljes név

Lakcím

A panaszkönyvben Ön által megadott személyes adatok

Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése

(GDPR 6. cikk c) pont),

valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (5) bekezdése

5 évi
A hotel által szervezett eseményeken fotók készítése Az Önről készült fotó Hozzájárulás (GDPR 6. cikk a) pont), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §

A vendégeket a rendezvényeken elhelyezett kamera piktogrammal előzetesen tájékoztatjuk arról, hogy az eseményen fényképeket készítünk, továbbá a fényképészeink jól felismerhető módon megkülönböztethetőek.

Ezenfelül a hotel kizárólag a fő rendezvényterületen készít fényképeket, így a résztvevőknek lehetősége van azokon a területeken maradni, ahol nem készülnek fotók.

A fő rendezvényterületen való tartózkodással a résztvevők automatikusan hozzájárulnak a fényképek készítéséhez.

A hozzájárulás visszavonásáig.

 

[1] Az adatkezelés időtartamának lejártával a személyes adatai mind papír alapon, mind elektronikus formában törlésre kerülnek.[2]
A szállodában üzemelő kamerákra a piktogrammok hívják fel a figyelmet, illetve bővebb információért kérjük forduljon a recepcióhoz.

A jövőben esetlegesen kezelésre kerülő személyes adatok

Minden további, a jövőben felmerülő adatkezelés esetén az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatni fogjuk az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a kezelt adatok köréről és az adatkezelés időtartamáról.Ilyen további adatkezelés merülhet fel többek között vitás helyzetek esetén. A szolgáltatásainkkal kapcsolatosan egyelőre nem fordult elő jogvita, azonban amennyiben ilyen helyzet felmerülne, úgy a hotel részéről mindenképpen szükség lenne további, a szolgáltatásával összefüggő adatok kezelésére a jogvita tisztázása érdekében. Ezen adatok azonban kizárólag a hotel jogainak védelme érdekében kerülnének kezelésre.Az előzőekhez hasonlóan a hotel részéről további adatok kezelése lehet szükséges nemfizetés vagy károkozás esetén.A fentiekben kifejtett esetekben az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk f) pont).

Az adatszolgáltatás megtagadásának következményei

A szerződés teljesítéséhez vagy a jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok megtagadása esetén a hotel nem tud szállás-szolgáltatást biztosítani az Ön számára.A szálloda étkezési és egyéb szolgáltatásai igénybevételével összefüggésben személyes adatok megadása nem szükséges, így ezen célból nem gyűjtünk és kezelünk személyes adatokat.

A hozzájárulás visszavonása

Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását postai úton küldött levél formájában (Anna-Villa Szálloda Kft, 1161 Budapest, Budapesti út 20. B ép.), elektronikus levél útján (info@annavillahotel.hu) vagy a weboldalunkon (www.annavillahotel.hu) található űrlap kitöltése útján. (A cookie-k esetében a hozzájárulás visszavonható a böngésző beállítások módosításával is.)A hozzájárulás visszavonása a visszavonó nyilatkozat az Anna-Villa Szálloda Kft-hez való megérkezésének időpontjában hatályosul.A GDPR alapján a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. További információért felveheti a kapcsolatot velünk az alábbi e-mail címen: info@annavillahotel.hu

A személyes adatok forrása

Az általunk kezelt valamennyi személyes adat közvetlenül Öntől származik a szerződéses tárgyalások, valamint a szállás- és étkezési szolgáltatásokról való rendelkezés keretében.Azokban az esetekben, amikor a foglalást más személy intézte az Ön nevében (üzleti út esetében tipikusan a munkáltató), az Ön alapvető személyazonosító és kapcsolattartási adatainak (így a teljes nevének, telefonszámának és e-mail címének) forrása ezen harmadik személy.Abban az esetben, ha a foglalását egy online foglalási oldalon keresztül intézi, az Ön alapvető személyazonosító és kapcsolattartási adatait (így teljes nevét, telefonszámát és e-mail címét) ezen foglalási oldal továbbítja részünkre.

Automatizált adatkezelés és döntéshozatal

Cégünk nem végez automatizált döntéshozatalnak minősülő tevékenységet, sem olyan automatizált adatkezelést, melynek eredményeképp bármilyen jogi vagy egyéb jelentős hatás érhetné Önt.

Kinek kerülnek továbbításra adatok?

A) Harmadik fél számára történő adattovábbítás

Cégünk az Ön adatait nem továbbítja harmadik személy számára, valamint nem is teszi az adatokat megismerhetővé. Ez alól kivételt képeznek az erre feljogosított hatóságok, melyek esetében az adattovábbítás jogszabályi kötelezettségünk (jellemzően a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján, illetve a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény alapján kezelünk adatokat).

B) Adatfeldolgozók

Bizonyos support tevékenységek ellátása érdekében cégünk adatfeldolgozókat vesz igénybe (marketing termékek küldésére, kommunikáció fejlesztésére és ajánlatok szegmentálására, internetes foglalás elérhetőségének biztosítására, cookiek feldolgozására). Ezen tevékenységek minden esetben kizárólag cégünk részére történnek, cégünk szabályai alapján. Az adatfeldolgozók kiválasztása során körültekintően vizsgáljuk megbízhatóságukat, szolgáltatásuk minőségét, valamint az adatfeldolgozással érintett adatok biztonságát. Az adatokat kizárólag az adatfeldolgozókkal kötött szerződés által meghatározottak szerint kezelik. Az Anna-Villa Szálloda Kft. és az adatfeldolgozók közötti szerződés az adatfeldolgozótól ugyanolyan szintű adatvédelmet vár el, mint amilyet az Anna-Villa Szálloda Kft. biztosít. Kérelmére minden adatfeldolgozónk pontos elérhetőségéről, székhelyéről és tevékenységéről tájékoztatást adunk.

C) Harmadik országba való adattovábbítás

Adatfeldolgozóink és a feldolgozás helyszíne Csehországban, vagy más EU tagállamban van. Ezek mind elismert cégek, amelyek nemzetközi szállodai láncokhoz vagy hasonló hálózatokhoz tartoznak, globális szolgáltatást nyújtanak szállodák számára.Az Adatvédelmi Pajzs Program rendelkezései a GDPR hatályba lépése után is érvényesek maradnak.Semmilyen egyéb esetben nem továbbítunk adatokat az Európai Unión kívülre.

Milyen módon garantálja személyes adatainak védelmét az Anna-Villa Szálloda Kft?

Minden személyt, aki az Anna-Villa Szálloda Kft.s alkalmazásában érintkezésbe kerül az Ön személyes adataival titoktartási kötelezettség terheli a személyes adatok és azok védelme érdekében alkalmazott biztonsági intézkedések tekintetében. Ezen titoktartási kötelezettség akkor is hatályban marad, ha az adatokat kezelő személy cégünkkel, illetve adatfeldolgozóival kötött szerződése a jövőben megszűnik.

Az Önt megillető jogok

Az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok értelmében az alábbi jogosultságok illetik meg Önt:

Felügyeleti hatóság és jogorvoslat

Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5, honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, vagy a Fővárosi Törvényszékhez nyújthat be keresetet.Garantáljuk, hogy ezen eljárásokban a hatóságokkal együttműködünk.

Vissza a főoldalra