Barion Pixel
+36 70 676 4444  |  info@annavillahotel.hu

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

Az Anna-Villa Szálloda Kft. vendégei számára.
A teljes dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT lehetséges.

1. A szolgáltató adatai:

Cégnév: Anna-Villa Szálloda Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: Anna-Villa Szálloda Kft.

Székhely: 1161 Budapest, Budapesti út 20. B. épület

Cégjegyzékszám: 01-09-323856

Adószám: 26318338-2-42

2. Általános szabályok:

(a) Jelen „Általános Szerződési Feltételek” – a továbbiakban: ÁSZF – szabályozza a szolgáltató által 8623 Balatonföldvár, Rákóczi u. 9. szám alatt üzemeltetett Hotel Anna Villa szálloda szálláshelyeinek és az ahhoz kapcsolódó a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit.
(b) Jelen ÁSZF nem zárja ki speciális, vagy egyedi megállapodások megkötését utazási irodákkal, utazásközvetítőkkel, utazásszervezőkkel, vagy más olyan személyekkel, akik a szolgáltató szolgáltatásai értékesítése érdekében a szolgáltatóval hosszabb távon együttműködnek.

3. A szerződő fél:

(a) A szerződő fél a szolgáltató szolgáltatásait megrendelő, igénybe vevő természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. Szerződő fél az a természetes személy is, aki a szolgáltató szolgáltatását ténylegesen igénybe veszi. A szolgáltatást megrendelő és/vagy igénybe vevő a továbbiakban együttesen: vendég.
(b) A szolgáltató és a vendég a – feltételek teljesülése esetén – a szükség szerint a szolgáltatási megállapodás szerződő feleivé válnak – a továbbiakban együttesen: szerződő felek.
(c) Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

4. A szolgáltatási szerződés létrejötte, a foglalás menete, a foglalás módosítása:

(a) A vendég szóban, írásban – levélben, telefaxon, E-mailben – küldött ajánlatkérésére a szolgáltató az ajánlatkérés kézhezvételétől számított 48 órán belül ajánlatot küld a vendég részére. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 72 órán belül írásban a tényleges megrendelés a vendég részéről nem érkezik meg, úgy a szolgáltató az ajánlati kötöttsége alól mentesül, a szolgáltató ajánlati kötöttség megszűnik.
(b) Internetes foglalás esetén: A Megrendelő a „Foglalás” menüpont alatt tudja kiválasztani a konkrét időpontra vonatkozó szállásajánlatot. A szállásajánlat adatlapja tartalmazza a szállás időpontját, helyszínét, a szállás paramétereit (szobatípus, férőhely, ellátás), a szállásadó lemondási, módosítási feltételeit. Ezen paraméterek rögzítettek, azon a Megrendelő nem tud változtatni.
(c) A szállásajánlat kiválasztását követően, a szállásajánlat megrendeléséhez megadni szükséges a Megrendelő nevét, címét, telefonszámát, és e-mail címét, valamint azon vendégek nevét, lakcímét, akikre a foglalás vonatkozik. Továbbá ki kell választania a fizetési módot. A megrendelés elküldéséhez Megrendelőnek el kell fogadnia az Adatkezelési tájékoztatót és jelen Általános szerződési feltételeket, valamint hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a szerződés megkötését követően a Vállalkozó azonnal megkezdje a teljesítést, ennek okán nem illeti meg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bek. a) pontja szerinti elállási/felmondási jog. A Megrendelő a megrendeléssel elfogadja továbbá az adott szálláshely lemondási, módosítási feltételeit is. ,
A Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a megrendelés elküldésével fizetési kötelezettsége keletkezik. A Megrendelőnek nyilatkoznia kell továbbá, hogy a megrendelés elküldése előtt az adatokat ellenőrizte, és azok helyesek. A megrendelést követően a Megrendelő a weboldalon az adatbeviteli hibákat nem tudja javítani, az adatok helyességéért a Megrendelő felel. Amennyiben az adatokban a Megrendelő hibát észlel a megrendelés elküldését követően, azt köteles e-mailben vagy telefonon haladéktalanul jelezni a Vállalkozó felé. Amennyiben a Vállalkozó már megkezdte a teljesítést, az adatok módosítására már nincs lehetőség, a Megrendelő által helytelenül megadott adatokkal történt foglalásért a Vállalkozó nem vállal felelősséget, az ebből eredő kárt a Megrendelő köteles viselni.
(d) Hitelkártya, vagy bankkártya adatokkal való foglalás esetén azonnal, átutalás esetén pedig attól fogva garantált a Vendég megrendelése, hogy a foglalási összeg 50 %-a, illetve a visszaigazolásban szereplő összeg, a Szolgáltató számlájára megérkezik. Azokat a szobákat, melyekre nem garantált foglalás vonatkozik, a Szolgáltató jogosult harmadik személy számára értékesíteni. A beérkezett előlegről a Szolgáltató előlegszámlát állít ki. A beérkezett előleg lemondás, illetve „no show” esetén egyaránt vissza nem térítendő.
(e) A szolgáltatási szerződés a vendég által leadott megrendelés – foglalás – szolgáltató írásbeli visszaigazolásával jön létre, és ezen írásbeli visszaigazolásra tekintettel, a megrendelés – foglalás – írásban létrejött szerződésnek minősül. A szóban leadott megrendelés és/vagy megrendelés módosítás csak abban az esetben keletkeztet szerződéses kötelmet, ha azt a szolgáltató írásban visszaigazolta, a megrendelés, vagy a megrendelés módosítás szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem keletkeztet szerződéses kötelmet.
A megrendelésnek tartalmaznia kell a Vendég nevét, címét, az érkezés és távozás pontos időpontját, a szobatípust, valamint a szolgáltatások (étkezés, program) pontos megnevezését.
(f) A szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés határozott időre szól, amely időtartam az írásbeli visszaigazolásban rögzítésre kerül.
(g) Abban az esetben, ha a vendég a határozott időtartam lejártát megelőzően úgy dönt, hogy a szolgáltatást a határozott időtartam elteltéig, azaz a foglalás időtartamát nem tölti ki, megszakítja, nem kívánja igénybe venni, akkor is köteles a szolgáltatás teljes ellenértékét a szolgáltató részére megfizetni, a szolgáltató pedig jogosult a megrendelt szolgáltatás teljes ellenértékének követelésére. A vendég által a határozott időtartam lejárta előtt elhagyott szobát a szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
(h) A vendég a szolgáltatás meghosszabbítására csak akkor jogosult, ha ehhez a szolgáltató legkésőbb a határozott időtartam lejártát megelőző 24 órán előtt írásban hozzájárul.
(i) A szolgáltatási szerződés módosítása kizárólag a szerződő felek írásba foglalt együttes akaratával lehetséges.

5. A lemondási feltételek:

(a) A Vendég (megrendelő) foglalását díjmentesen lemondhatja, amennyiben a lemondási szándékát írásban jelzi a szálloda felé az érkezés előtti 14. napig. Érkezés előtti 14 napon belül történő lemondás esetén a fizetendő díj a foglalási érték 50%-a.
Amennyiben a Vendég általi lemondásra az érkezést megelőző 48 órán belül kerül sor, vagy a lemondás nem történik meg, illetőleg a Vendég nem érkezik meg (no-show), a kötbér a megrendelt szolgáltatás ellenértékének 100%-a.
(b) Korábbi időpontban történő elutazás esetén a Vendég köteles a teljes foglalásra vonatkozó díjat megtéríteni.
(c) A befizetett előleget az érkezés előtt 2 héten belüli lemondás esetén nem térítjük vissza, időpont módosítás csak „indokolt” esetben lehetséges.
(d) A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a speciális kondíciókhoz kötött termékei – így például akciós ajánlatai – foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén a fentiektől eltérő egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapítson meg.
(e) Lemondásra és módosításra kizárólag e-mailben és megerősítő telefonhívás útján kerülhet sor a Szolgáltató értékesítő alkalmazottjánál.

6. A szolgáltató által alkalmazott árak:

(a) A Szolgáltató az árakat Forintban, illetve Euroban határozza meg. Az árak az idegenforgalmi adót és kisállatokra vonatkozó felárat nem tartalmazzák.
(b) A szálloda szobaárai – Rack Rate – a szálloda recepcióján és a szállodai szobában kerülnek kifüggesztésre, a szolgáltató által nyújtott egyéb a szállásszolgáltatástól eltérő szolgáltatások árai az adott szállodai részlegeken – étterem -, továbbá a szálloda honlapján – kerülnek kifüggesztésre, de azokról külön kérésre a recepción is felvilágosítás kapható.
(c) A szolgáltató az árait előzetes bejelentés nélkül bármikor jogosult szabadon megváltoztatni, természetesen azzal, hogy ez nem vonatkozik azon árakra, amelyeket a szerződő fél kérésére adott árajánlatában már megajánlott.
(d) A szolgáltató az árak közlésekor köteles megjelölni az árak adótartalmának – így pl.: általános forgalmi adó, idegenforgalmi adó – jogszabály által meghatározott mértékét. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jogszabályi változás esetén a többletterheket előzetes értesítés nélkül áthárítsa a szerződő félre és/vagy a vendégre.
(e) A Szolgáltató által megadott árak a visszaigazolás szerinti ellátást, azaz reggelit, és/vagy félpanziós ellátást foglalnak magukban. A reggeli egyszeri étkezésre a reggeli órákban, míg a félpanzió reggel, illetve este egyszeri étkezésre jogosít a szálloda éttermében. Az étkezésre a Vendégek a házirendben meghatározott időpontokban jogosultak. Az étterem területéről az ételt elvinni tilos. Az ár magában foglalja a törölköző használatát, melyeket 3 naponta cserél a szálloda személyzete. Az ár fentieken kívül magában foglalja a takarítás költségét, melyre 3 naponta kerül sor.
(f) A szolgáltató vállalja, hogy az aktuális szállodai szobaárait, az aktuális akcióit, kedvezményeit, és egyéb ajánlatait az általa működtetett www.annavillahotel.hu weboldalon is közzéteszi.
(g) Utazási irodákkal (tour operátor) való együttműködés és vendégközvetítés esetében, együttműködési szerződés hiányában a szolgáltató bruttó (jutalékot és áfát tartalmazó) számlát állít ki, jutalék kifizetése a tour operátor jutalék számlája ellenében lehetséges. Szerződött partner esetén a szerződésben megállapított szerződéses ár kerül kiszámlázásra.

7. Kedvezmények:

(a) A szolgáltató azon vendégei részére, akik gyermekkel érkeznek, kedvezményeket biztosít. A kedvezmény mértékét az aktuális szezonban a szálloda honlapján tünteti fel.
(b) Az (a) pontban meghatározott állandó kedvezmények melletti esetleges egyéb kedvezményekről szóló tájékoztatót a szálloda recepcióján és/vagy a szállodai szobában kifüggesztett hirdetmény tartalmazza.

8. A fizetés módja és annak garanciája:

(a) A szolgáltató a megrendelt szolgáltatások teljes összegét, a tartózkodás egészére számítva feltünteti az általa a vendég számára küldött írásos visszaigazoláson.
A vendég a tartózkodás időtartamára számított összeget több módon egyenlítheti ki. A szállás árának 50%-át a foglalást követő 5 munkanapon belül átutalja a Szolgáltató bankszámlájára, vagy a bankján keresztül SZÉP kártyájáról az összeget a Szolgáltatónak jóvá íratja, vagy postai csekken befizeti.
(b) A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a vendég által igénybe vett extra, azaz a megrendelt szolgáltatásokon felüli helyszíni fogyasztással keletkező szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére garanciát kérjen a szerződő féltől, vagy a vendégtől. Ezen garanciák az alábbiak lehetnek:
a) szolgáltatási díjelőleg: a deposit kiegyenlíthető készpénzben érkezéskor. A fel nem használt összeg elutazáskor visszafizetésre kerül.
(c) A szerződő fél a szolgáltatás ellenértékét magyar forintban és/vagy választása szerint bármely olyan pénznemben jogosult és köteles kiegyenlíteni, amelyet a szolgáltató a recepción elhelyezett hirdetményében és/vagy a www.hotelannavillaannavillahotel.hu weboldalon elfogadásra meghirdetett. Abban az esetben, ha a szolgáltatások ellenértékének megfizetése egészben, vagy részben nem magyar forintban történik, az átszámítás a számla kiállítását az az napi MNB deviza közép árfolyam alapján történik. A Szolgáltató biztosítja, hogy az átszámítás és a számlázás alapját képező deviza vételi árfolyamról a szálloda recepciója tájékoztatásképpen igény esetén tájékoztatást nyújt.
(d) A Szolgáltató a szolgáltatás(ok) ellenértékének kiegyenlítésére készpénzkímélő fizetési eszközöket – így pl.: bankkártya, hitelkártya, cafeteria eszközök továbbá külön szerződés alapján:, voucher, kupon – is elfogad, amelyek mindenkori aktuális listája – kérésre – a szálloda recepcióján megtekinthető.

(e) A szálláshely honlapján történő online foglalás esetén a foglalás értékének kiegyenlítése az alábbiakban megjelölt módokon lehetséges:

Online bankkártyás fizetés: Barion

Elfogadott bankkártyák: Maestro, MasterCard, Visa, Visa Electron

Online fizetés SZÉP kártyával: OTP Szép Kártya, MKB Szép Kártya, K&H SZÉP Kártya

(f) Online bankkártyás fizetés: Barion

Kényelmes, gyors, biztonságos fizetés bankkártyával vagy prepaid egyenlegről

MIT JELENT A BARION?
A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tudsz bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni online áruházunkban.
A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
FIZESS KÉNYELMESEN BANKKÁRTYÁVAL
A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártyád számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.
Ha azonban regisztrálsz, soha többé nem kell begépelned a kártyaadataid egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mailcímed és jelszavad. Ez nem csak kényelmes, de a biztonságodat is növeli!

Fizetéshez használhatod 

  • Mastercard vagy Maestro bankkártyádat 
  • Visa vagy Electron bankkártyádat 
  • Amex bankkártyádat
FIZESS KÉNYELMESEN BANKKÁRTYA NÉLKÜL
Ha nincsen bankkártyád, fizetéshez használhatod, az előre feltölt Barion egyenlegedet, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tudsz feltölteni, illetve amire ismerőseid is tudnak neked pénzt küldeni. Ebben az esetben e-mailcímed és jelszavad megadásával tudsz fizetni.
INGYENES
A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen felára. A regisztráció és a Barion mobil alkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes. Nincs havi díj sem. A Barion egyenlegkezelés is ingyenes, nincs belépési vagy havi díj. Az egyenleg feltöltésének és visszaváltásának vannak szerény díjai, de a banki átutalással történő feltöltés ingyenes
BARION ALKALMAZÁS
A Barion alkalmazásokkal követheted vásárlásaidat, Barion egyenleged is itt kezelheted, illetve pénzt küldhetsz vagy fogadhatsz.
ELSŐ A BIZTONSÁG
A Barion szervereit a Norton/Symantec/Verisign 256 bites SSL titkosítása védi. Fizetés előtt mindig ellenőrizd, hogy valóban a Barion biztonságos szerverén adod meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat vagy jelszót. A böngésződ zöld színnel jelzi, ha a fizetés biztonságos, és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja. A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS INGYENES REGISZTRÁCIÓ A BARION OLDALÁN: www.barion.com

(g) A szolgáltató bármely a készpénztől elérő fizetési eszköz használatával kapcsolatos költségeket belátása szerint a szerződő félre átháríthatja. A szolgáltató vállalja, hogy az áthárítható költségekről – a szerződő fél előzetes kérésére – igény esetén tájékoztatást nyújt.
(h) Szolgáltató a vendég a szálloda vendéglátó egységeiben történő fogyasztását a szobaszámlájára terheli, vagy a vendég készpénzben vagy bankkártyával kifizetheti a vendéglátó egységben.
(i) A kártyaterhelés forintban történik.

9. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei:

(a) A vendég a megrendelt és a szolgáltató által visszaigazolt szállodai szobát az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el – check in – és azt utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig – check out – köteles elhagyni.
(b) Abban az esetben, ha a vendég a szobát az érkezési napon a 9.(a) pontban meghatározott check in időpont előtt kívánja elfoglalni, azt felár ellenében a szabad kapacitás függvényében megteheti.
(c) A szolgáltató vendégei számára lehetővé teszi – a háziállatra vonatkozó külön díjfizetés ellenében -, hogy a szállodába kutyáját, vagy macskáját bevigye azzal, hogy a háziállat a szállodai szobában kizárólag a vendég felügyeletével tartható és a vendégek számára nyitva álló közös helyiségeket (kivéve: étterem) csak a szállodai szoba megközelítésére használhatják, egyéb helyiségeket – pl.: wellness – a háziállatok nem használhatják. Amennyiben a szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a háziállat mérete, vagy viselkedése zavarja az üzemeltetést, jogosult a háziállat fogadását megtagadni.
(d) A vendég teljes kártérítéssel tartozik a háziállata által okozott károkért.
(e) A szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a szolgáltatás nyújtását megtagadni, ha:
a) a vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott szobát, illetve a szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat és/vagy az azok biztosítására szolgáló helyiségeket nem rendeltetésszerűen használja,
b) a vendég a szálloda házrendjét megzavarja, és a zavaró magatartást felszólítás ellenére sem hagyja abba,
c) a vendég nem tartja be a szálloda biztonsági szabályzatát – pl.: tiltott helyen dohányzik és azt a felszólítás ellenére sem hagyja abba,
d) a vendég a szálloda alkalmazottjaival, vagy vendégeivel kifogásolható módon, durván viselkedik, alkohol, vagy kábítószer befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan magatartást tanúsít,
e) a vendég fertőző, vagy olyan betegségben szenved, amely zavarja a többi vendég nyugalmát. Önmagát ellátni nem képes vendég szintén nem veheti igénybe a szálloda szolgáltatásait.
f) a szerződő fél vagy a vendég a szolgáltató által igényelt fizetési garancia vállalási kötelezettségét a szolgáltató által meghatározott időpontig nem teljesíti.
(f) Amennyiben a szerződő felek közötti szerződés „vis maior” okból marad el, úgy a szerződés megszűnik.
(g) A vendég a szálloda összes szolgáltatását, a teljes tartózkodási idő alatt saját felelősségére veszi igénybe.
(h) A gyermek, vagy fiatalkorú vendég korából fakadóan, és egészségi állapota, vagy bármilyen egyéb okból nem hagyható szülői felügyelet nélkül.

10. A szolgáltatások biztosítása:

(a) Amennyiben a szolgáltató saját hibájából – különösen: túlfoglalás, ideiglenes üzemeltetési problémák – nem tudja biztosítani a megrendelt szolgáltatásokat, köteles a vendég elhelyezéséről gondoskodni.
(b) A szolgáltató az (a) pontban vállalt kötelezettsége körében köteles:
a) a megrendelésben visszaigazolt szolgáltatásokat az abban megjelölt áron, az ott kikötött időtartama – vagy az akadályoztatás megszűnéséig – egy másik ugyanazon, vagy magasabb kategóriájú szálláshelyre felajánlani, és a vendég elfogadása esetén biztosítani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a szolgáltatót terheli.
b) igény esetén térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási lehetőséget biztosítani a vendégnek, hogy a szálláshely változást az általa megjelölt személlyel közölhesse.
(c) Amennyiben a szolgáltató a (b) pontban rögzített kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve ha a vendég a számára felajánlott helyettesíthető szálláshelyeket elfogadja, a vendég utólagos kártérítési igénnyel nem léphet fel.

12. A vendég jogai:

(a) a szerződés értelmében a vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek a speciális feltételek hatálya alá.
(b) a vendég a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet. A Sszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a hozzá írásban, vagy a recepcióján szóban előterjesztett és jegyzőkönyvbe felvett panaszt a panasz beérkezését követő 72 órán belül kivizsgálja és arra a vendégnek érdemi választ ad.

13. A vendég kötelezettségei:

(a) a vendég köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét legkésőbb a szerződésben meghatározott módon és időpontig a szolgáltató részére kiegyenlíteni.
(b) A minibárból történő fogyasztás térítés ellenében történik. A Vendég köteles távozáskor a fogyasztása ellenértékét megfizetni.
(c) a vendég köteles az őt ért kárt haladéktalanul jelenteni a szálloda recepcióján és minden szükséges adatot szálloda rendelkezésére bocsátani, amely ahhoz szükséges, hogy a káreset körülményei tisztázhatóak lehessenek, illetve amelyek egy esetleges szabálysértési, vagy büntető eljáráshoz szükségesek.
(d) a vendég saját ételt-italt a szolgáltató szállodájának vendéglátó egységeibe nem hozhat be.
(e) A Vendég, valamint annak látogatói és a Vendéggel együtt utazó személyek kötelesek a szálloda épületét és annak közvetlen környezetét rendeltetésszerűen, a többi vendég szükségtelen zavarása nélkül használni.
(f) A Vendég köteles a szállodához tartozó parkolót a KRESZ szabályainak megfelelően használni. A parkolóban hagyott tárgyakért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A parkoló használatára a Vendég kizárólag foglalása időtartama alatt jogosult, a szoba elhagyásával egyidejűleg köteles a parkoló használatával felhagyni. Ettől eltérően állapodhat meg a Vendég a Szolgáltatóval, minden esetben extra díj fizetése ellenében.
(g) A Hotel területén a Vendég este 22:00 órától köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, zajkeltéstől, mely a megszálló többi vendéget zavarhatja.
(h) A Vendég köteles a szobáját az elhagyást követően minden esetben bezárni. A Szolgáltató nem vállal felelősséget ebből az okból történő esetleges károkozásért.
(i) Vendég köteles a wellness-részlegen papucsot viselni, az ott található létesítmények használata előtt minden esetben lezuhanyozni. Tilos a medencét, szaunát, tisztítószeres, homokos testtel használni, azokban szappant, tusfürdőt, egyéb tisztálkodási szert használni. Lázas betegek, fertőző betegek, görcsös állapotban, vagy eszméletvesztéssel járó betegségben szenvedők, ittas vagy bódult állapotban lévő személyek, valamint azok, akiknek nyílt sebük van, a wellness-részleget nem vehetik igénybe. Tilos a medencékben ételt, italt fogyasztani, szemetelni, azt mellékhelyiségként használni, dohányozni, hangoskodással, erkölcstelen viselkedéssel a többi vendég nyugalmát zavarni. Úszni nem tudók a mélyvizes, kinti medencét nem vehetik igénybe. Hat éven aluli és úszni nem tudó tizennégy éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett veheti igénybe a fürdőmedencéket. Tilos a medencetérben meztelenül tartózkodni. Tilos a medencékbe és azok környékére törékeny tárgyat, vagy bármely más, baleset, sérülés előidézésére alkalmas dolgot bevinni. A Vendég köteles tájékozódni a szálloda személyzeténél az ott található berendezések, eszközök használatáról, illetve kezeléséről, amennyiben erre vonatkozó leírást nem talál, vagy az számára nem egyértelmű. A medencébe ugrálás tilos.

13. A vendég kártérítési felelőssége:

(a) a vendég köteles mindazon károkért helytállni, melyeket a szolgáltató, vagy harmadik személy elszenved a vendég, vagy kísérője, vagy ezen személyek bármelyikének felügyelete alá tartozó személyek okoznak.
(b) a vendég kártérítési kötelezettsége akkor is fennáll, ha a károsult kárának megtérítését közvetlenül a szolgáltatótól jogosult követelni.
(c) A Vendégnek a bérelt szobát és a többi, általa használt helyiséget olyan állapotban kell elhagynia, amilyen állapotban azt a Szolgáltató a használatába bocsátotta. A rendeltetésszerű használatot meghaladó igénybevételből (kiömlött folyadék, vizelet, hányadék, dohányzás, etc.) adódó extra takarítási költségek fejében a Vendég köteles az okozott kár mértékének megfelelő, de minimum 30.000 Ft díj megfizetésére.
(d) Az átvételkori állapot fenntartása a kertre is vonatkozik. A virágok, más növények leszakítása, rongálása, kiásása etc. során adódó költségek pl. újbóli telepítés költségei a kárt okozó Vendéget terhelik.
(e) Amennyiben a Vendég a wellness-részlegen található medence vizét oly mértékben szennyezi, hogy annak lecserélése vagy a szokásostól eltérő vegyszeres kezelése indokolt, a Vendég a medence vizének szennyezése esetén a szennyezés valamint a kiesett üzemidő mértékének megfelelő, de minimum 100.000 Ft, a szauna szennyezése esetén a szennyezés valamint a kiesett üzemidő mértékének megfelelő, de minimum 40.000 Ft egyszeri díjat köteles megfizetni.
(f) A Vendég felelősséggel tartozik a gondozása vagy felügyelete alatt álló kiskorú magatartásáért. Köteles ennek értelmében megtéríteni mindazon kárt, melyet a kiskorú okoz, függetlenül attól, hogy annak magatartása károkozásra irányul, vagy pusztán gyerekjáték eredménye (pl. falak, bútorok összefirkálása, kárpit tépkedése).
(g) Az okozott kárt a Vendég haladéktalanul köteles bejelenteni a Szolgáltató személyzete valamely tagjának.
(h) A Vendég köteles kijelentkezéskor visszaszolgáltatni a szobakulcsot, ennek elmaradása esetén a Vendég 10.000.-Ft egyszeri díjat köteles megfizetni.

14. A szolgáltató jogai:

(a) amennyiben a vendég az igénybe vett, vagy megrendelt, de igénybe nem vett szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégek azon vagyontárgyaira, melyeket a szállodába magával vitt.
(b) vagyon és balesetvédelmi okokból a szálloda bizonyos területei biztonsági kamerákkal van ellátva. A vendég a szállodába történő belépéssel hozzájárul, hogy róla felvétel készüljön. A felvételeket az elektronikus rendszer 1 hónapig tárolja, utána automatikusan törlésre kerül. A Szolgáltató a felvételeket magánszemélyek részére nem adja ki, csak hatósági megkeresés alapján a hatóság részére szolgáltatja ki azokat. További ezzel kapcsolatos szabályozás az Adatkezelési Tájékoztatóban található.
(c) A szálloda területén a szállodai vendégek szórakoztatása érdekében különböző programok kerülnek lebonyolításra. A programokról fotó és videófelvételeket készíthet a szálloda munkatársa, vagy a szálloda által az erre a feladatra megbízott vállalkozás, marketing és promóciós célokra. A programokon megjelent vendég tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy ilyen módon a róla készített felvétel megjelenhet kiadványokban és különböző reklám felületeken. A szálloda az adatvédelmi és személyiségi jogokhoz fűződő elvárások szempontjait figyelembe véve olyan módon jelenteti meg ezen felvételeket, hogy a vendég ne legyen egyértelműen felismerhető és azonosítható.
(d) A Szolgáltató a szálloda működtetése, fenntartása körében jogosult elvégezni az ezzel járó szokásos teendőket (pl. heti egy fűnyírás, folyosó takarítása) és egyéb karbantartási munkálatokat, melyeket igyekszik a vendégek legkisebb zavarása mellett kivitelezni.

15. A szolgáltató kötelezettségei:

(a) a szolgáltató köteles a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások és szolgáltatás standardok szerint teljesíteni.
(b) a szolgáltató köteles a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléshez szükséges lépéseket megtenni, a megtett lépéseket írásban rögzíteni és erről a vendéget tájékoztatni.

16. A szolgáltató kártérítési felelőssége:

(a) a szolgáltató felelősséget vállal minden olyan a vendéget ért kárért, amely a szállodáján belül, a maga, vagy alkalmazottai hibájából következett be.
(b) a szolgáltató felelőssége nem terjed ki azon káreseményekre, amelyek a szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég, vagy a felügyelete alá tartozók okoztak.
(c) Nem felel a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.
(d) a szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szállodán belül kijelöljön olyan helye(ke)t ahová a vendég nem léphet be. A szolgáltató köteles az ilyen helyeket jól láthatóan megjelölni. A szolgáltató nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek azon helye(ke)n érik a vendéget, vagy a felügyelete alatt állókat, ahová a vendég nem léphet be.
(e) a szolgáltató kártérítési felelőssége csak akkor áll fenn, ha azt a kár bekövetkezését követően a szükséges adatokkal azonnal jelenti a szolgáltató recepcióján.
(f) a szolgáltató felelősséget vállal a vendéget ért mindazon kárért, amelyet a vendég dolgainak elvesztése, elpusztulása vagy megsérülése miatt szenved, abban az esetben, ha a vendég a szolgáltató által kijelölt, illetőleg az általában erre rendelt helyen, vagy a szálloda központi széfjében helyezett el, vagy amelyet a vendég a szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit a dolgai átvételére jogosultnak tarthatott.
(f) a szolgáltató a vendég értéktárgyának, értékpapírjának vagy készpénzének elvesztéséért, elpusztulásáért, vagy megsérüléséért csak akkor felelős, ha azt kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítási kötelezettség a vendéget terheli.
(g) a szolgáltató felelőssége nem terjed ki a szerződő fél csomagjaira és azok tartalmára érkezés és elutazás alkalmával, ki és berakodáskor, továbbá a szobába és onnan történő szállítás során.
(h) a szolgáltató kártérítési felelősségének mértéke a szerződés szerinti napi szobaár összegének legfeljebb tízszerese.
(i) A szálloda wellness-részlegének használata, és az ideiglenesen elhelyezett állatok megtekintése, simogatása -ahogy a szálloda minden szolgáltatásának igénybevétele- saját felelősségre történik. A fitnesz és wellness-létesítmények használata is kockázatot hordoz magában pl. a padlófelületek csúszóssága miatt, az állatokkal való találkozás magában rejti pl. az általuk történő harapás, fellökés veszélyét, az ilyen és ehhez hasonló kockázatokkal a szolgáltatásokat igénybe vevőknek számolniuk kell. A szálloda az ezen szolgáltatásokat igénybe vevőket ért ilyen balesetekért felelősséget nem vállal. Kiskorúak csak szülői felügyelettel és a szülő felelősségére vehetik igénybe ezeket a szolgáltatásokat.

17. A vendég betegsége, halála:

(a) abban az esetben, ha a vendég a szállás, szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt megbetegszik és erről a szolgáltató tudomással bír, a szolgáltató köteles a orvosi segítséget felajánlani a vendég részére azzal, hogy a felajánlott és elfogadott orvosi segítség költségei a vendéget terhelik. Amennyiben az orvos fertőző betegséget állapít meg, a szolgáltató jogosult a további szolgáltatás megtagadására. Az idő előtti szálloda elhagyás miatt keletkezett többletköltség a vendéget terheli.
(b) a vendég betegsége, vagy halála esetén a szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg, vagy az elhunyt hozzátartozója, örököse részéről, a szolgáltató által esetlegesen előlegezett orvosi költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének és a betegség, vagy halál kapcsán a szolgáltató és/vagy vendégei vagyontárgyaiban bekövetkezett károk erejéig. A vendég elhalálozását szolgáltató a szerződés időtartama lejárta előtti távozásnak tekinti és ebben az esetben a szerződéses időtartam fennmaradó részére eső díjtételt nem áll módjában a törvényes örökös, vagy örökösök részére visszatéríteni.

18. Titoktartás:

(a) a szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségének teljesítése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek – és amennyiben ezt a vendég a szolgáltató tudomására hozta – a szerződő fél vonatkozó belső szabályai szerint eljárni.

19. Vis maior:

(a) azon okok, körülmények (pl.: háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramkimaradás, sztrájk, stb.) amely felett a sem a szolgáltató, sem a vendég, vagy a szerződő fél nem bír ellenőrzéssel – vis maior – bármely felet felmentik a szerződésből eredő kötelezettségeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A szerződő felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy ezen okok és körülmények bekövetkezésének lehetőségét minimalizálják és az ezáltal okozott kárt, vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

20. A szerződő felek jogviszonyában alkalmazandó jog és az eljáró bíróság:

(a) a szerződő felek közötti jogviszonyra a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény – Ptk. – rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
(b) a szerződéssel kapcsolatos vitás kérdésekkel kapcsolatos peres eljárás lefolytatására a szerződő felek a Siófoki Járásbíróság alávetésen alapuló kizárólagos illetékességét, ennek hatásköre hiányában a Somogy Megyei Bíróság alávetésen alapuló kizárólagos illetékességét kötik ki.